Ledarskap för nutidsmänniskor

Hållbart ledarskap för dig och hela gruppen

Bli medveten om dina mönster
och börja välja själv.

Talkabout

Team Talkabout

Susanne och Frida har lång erfarenhet från både arbetslivet och livet självt. Med Talkabout vill vi utmana människor att reflektera över sina mönster. Göra egna medvetna val för att utveckla och utvecklas. Välkommen till Talkabout! Hos oss jobbar du med ditt ledarskap av dig själv och andra i flera former via individuell coachning, ledarskapsprogram, affärsutveckling, handledning, inspirationsföredrag och styrelseutveckling.

Susanne Brannebo

Susanne är civilekonom och beteendevetare med lång erfarenhet av affärsutveckling. Hon jobbar både övergripande med mål och visioner och mer operativt som direkt chefsstöd och coach. Susannes ambition är att bidra till utveckling genom att inspirera och utmana individer och grupper att tänka i nya banor. Susanne var med och startade Nätverket Göran och leder chefsnätverk och mentorprogram utifrån sin passion att både sammanföra och lyfta fram personer och deras egna unika berättelser.

Frida Tibblin Citron

Frida har en fil.kand. i psykologi och är certifierad coach och mindfulnessinstruktör. Hon har under många år stöttat chefer och medarbetare att hantera utmaningar i sitt ledarskap och i sin personliga utveckling. Frida är konsult med bred erfarenhet från karriärcoachning, ledarskapsutveckling, affärsutveckling och kommunikation, både i näringslivet och offentlig sektor. Hon har jobbat nationellt och internationellt inom IT/Telecom, tillverkningsindustrin och mot forskningsanläggningar.

Talkabout

Våra uppdrag

Gemensamt för våra uppdrag är att vi utmanar och driver personer och företag att ta nya steg. Utifrån fakta, vetenskapliga teorier, modeller och utmanande dialog bidrar vi till reflektion för att nå insikt och förändring. Våra kunder kommer både från industrin och offentlig verksamhet.

Ett urval av våra uppdrag:

 • Coach och affärsutvecklare för små och medelstora företag som är medlemmar i IUC Syd.

 • Ledarskapsprogram med fokus på självledarskap för att stärka både individ och organisation. I några fall använder vi DISC som bas.

 • Grundat och drivit Nätverket Göran, tillsammans med Åsa Skogström Feldt, ett kvinnligt nätverk med ambition att bidra till ett mer jämställt samhälle och arbetsliv.

 • Löpande bollplank och coach till ledningsgruppen, Anticimex Region Sydväst.

 • Grupp- och ledarutveckling på Lunds universitet.

 • Facilitering av chefsnätverk inom EGN.

 • Facilitering och implementering av kärnvärden via en mängd interaktiva workshops åt VA SYD.

 • Karriärcoach på Next Career Center, ett omställningscenter på Sony Mobile Communications, Lund.

 • Projektlett och utbildat mentorer och adepter i interna mentorprogram åt ÅF.

 • Genomfört mål/vision- och strategiarbete med ägare/VD/ledningsgrupp åt Höganäs Verkstad.

 • Chefscoach i programmet Leading Edge, Artcom.

Talkabout

Några citat


”Susanne har varit drivande i vårt strategiska arbete och fungerat som en katalysator för att genomföra analysen och hitta de avgörande strategiska frågorna. Det här arbetet slutade inte bara i en snygg rapport utan resulterade i ett förändringsarbete som verkligen har hjälpt oss att utveckla verksamheten. En annan nyckelfråga för våra bolag är kompetensutveckling och individuella utvecklingsplaner. Här har Susanne hjälpt oss att komma vidare genom utvecklingsplaner och individuella coachingsamtal med syfte att förbereda nyckelpersoner för kommande utmaningar.” Niclas Pedersen, VD NPO Industrier AB

"Frida är en sann organisatör och inspirerande ledare. Hon får grupper att samarbeta och komma till resultat. ”Vi är bästa gruppen”, är en devis som aktivt lever kvar från Fridas tid på Big Science Sweden. Vi samarbetade redan när vi båda var konsulter och vi var under flera år kollegor. Kontakta mig gärna för referens." Cajsa Fredlund, Kommunikationschef, Big Science Sweden

"Susanne och jag har arbetat tillsammans för min förflyttning under 3-4 år. Jag har fått hjälp med att höra vad jag säger och vad jag vill. Resultatet är att jag hittat den jag vill vara och agerar på det. Idag driver jag flera bolag och har en unik förmåga att skapa team och engagemang" Marcus Engqvist, Smart Factory by Odigo

"Frida är empatisk, lyhörd och energisk. Hon stöttade och coachade mig både personligt och professionellt." Linda Håkansson, Affärsutvecklare industri, IUC Syd

”Vi på Anticimex i Region Sydväst har förmånen att ha Susanne som bollplank i vår regionala ledningsgrupp. Coachningsamtalen tillför oss en bra utveckling i vårt personliga ledarskap. Att coachningen sker med extern samtalspart gör det enklare för var och en att öppna sig och verkligen diskutera sina egna utmaningar i sin arbetsroll. Vi har haft ett aktivt samarbete de senaste två åren och det har varit år med stark utveckling av alla våra nyckeltal. Vi har nu både en ledande positionering på marknaden och inom Anticimex.” David Säfström, Regionchef Anticimex

"Frida har coachat mig under mer än tio år, genom olika faser i yrkeslivet. Jag fastnade direkt för hennes professionella och personliga arbetssätt där hon snabbt fångar upp situationen för dagen, hjälper mig att se möjligheter och göra aktiva val." Erika Tengvall Nilsson, Affärsutvecklare Henriksfelt

”Frida is innovative, creative and encouraging. She has got that rare sence of knowing, when an organisation is getting into a non-productive-mode, and have the courage and professional ability to be proactive about it. She has great communication skills and is a caring team member. Not to mention that great sence of humour!!” Karina Paulsson, Independent Senoir Consultant, Business Development

Tjänster

Talkabout tjänster

Det finns många sätt att utveckla affärer och människor. Talkabout arbetar genom att utmana fakta och mönster, i dialog på ett reflekterande sätt, vilket leder till insikter som skapar förändring. I processen får du med dig verktyg att använda får att nå dina mål.

Talkabout

Handledning

Behöver du dela din arbetsvardag? Vi erbjuder handledning för grupper med behov av gemensam reflektion. Vi bjuder in till en trygg plats där personer i liknande situation ges en möjlighet att dela varandras erfarenheter. Detta ger både ett lärande och en avlastning för respektive deltagare.

Talkabout

Karriärcoachning

Funderar du på att ta nästa steg i din yrkeskarriär eller har du precis fått ett nytt jobb? Vad vill du ha mer respektive mindre fokus på i din nästa anställning? Vi genomför samtal där vi coachar dig specifikt kring vad du önskar framöver och vilka tekniker du kan använda för att uppnå detta.

Talkabout

Ledningsgrupp

Hur gör ni för att lyfta blicken och tänka mer långsiktigt? Har ni behov av någon som löpande deltar i era möten för att få ett externt perspektiv? Eller behöver ni en facilitator som under några gånger går in i era ledningsgruppsmöten och genomför vision och vision- och målarbete för att finna de strategiskt viktiga insatserna?

Talkabout

Chefsstöd

Vem utmanar dig och bidrar till nya insikter kring dig som människa och ledare? Vi erbjuder individuell coachning i pass om 1,5 - 2 timmar per gång där vi tillsammans jobbar med att medvetandegöra vilka mönster som påverkar och styr dig och hur du strategiskt och aktivt väljer för att nå dit du vill. Vi erbjuder även konkret träning i ditt sätt att kommunicera, t ex presentationsteknik.

Tjänster

Talkabout tjänster

Talkabout

Styrelseuppdrag

Jobbar ni aktivt med ert styrelsearbete? Det finns ett stort värde att ta in extern kompetens i en styrelse och vi har erfarenhet och kompetens både av att starta upp och att delta i styrelser för att bidra till ett aktivt och värdeskapande strategiskt arbete för företaget.

Talkabout

Föredrag

Gör det viktigaste först och ha roligt! Vilka mönster har du som påverkar och styr dina beteenden? Susanne talar om motivation, fokus och att bli medveten om sina mönster för att utvecklas och förändra sitt sätt att vara och förhålla sig till olika situationer. Hon har skapat många konkreta modeller för att tydligt och enkelt visualisera olika förändringssteg och dessa berättar hon mer om i olika föredrag.

 

Talkabout

Det tredje nätverket

Familjen och arbetsplatsen är två viktiga nätverk. Ett tredje värdefullt nätverk inbegriper ofta en mängd kontakter, kanske en mentor, samarbetspartners och andra spännande influenser. Åsa Skogström Feldt och Susanne Brannebo skapade och drev det kvinnliga Nätverket Göran under 17 år. Målsättningen och ambitionen med nätverket var att bidra till ett mer humanistiskt och jämställt arbetsliv.

Talkabout

Affärsutveckling

Söker ni ett strategiskt bollplank med affärsutvecklande inriktning? Gör som andra företag, organisationer och ledningsgrupper och anlita oss för att leda, inspirera och få saker gjorda när ni utvecklar nya affärer. Med er vision som utgångspunkt identifierar vi var ni är idag, var ni vill vara om 3-5 år och hur ni når dit. Tillsammans identifierar vi vilka hinder som finns och vilka strategiska val som ni behöver göra.

Talkabout

Ledarskapsprogram

Hållbart ledarskap för individer och grupper

Programmet löper under åtta månader och tar emot tolv deltagare. Vi träffas fysiskt under fyra heldagar och i tre individuella coachningsamtal. Talkabout Ledarskapsprogram är till för medarbetare och chefer som vill använda sina resurser på ett smart sätt för att bidra till sin egen och företagets eller organisationens framgång.
Vi skräddarsyr även ledarskapsprogram efter ditt företags särskilda behov och önskemål.

Tema Ledarskapsprogram

Förändring

Hur ser du själv på förändring? Att leva och verka i ständig förändring kräver mod. Medvetenhet om vad andra och du själv behöver för att fungera i en oförutsägbar tillvaro är något vi fördjupar oss i. Modiga ledare vågar agera och har förmåga att driva och skapa tillit. Då växer människor och verksamheter.

Tema Ledarskapsprogram

Hållbarhet

Vad är hållbart ledarskap för dig? Hur leder du dig själv och andra på ett medvetet och hållbart sätt över tid? Programmet ger dig både verktyg och förutsättningar för att du ska hitta dina egna resurser både i relation till dig själv och andra. VI jobbar igenom vad som skapar värde och vad värderingar är och hur detta är en grundpelare för motivation och utveckling.

Tema Ledarskapsprogram

Kommunikation

Hur uppfattas du i din kommunikation? Att kommunicera och verkligen nå fram till en annan person kräver tydlighet, öppenhet, och dialog. Vi fokuserar på vad som krävs för att verkligen nå fram och hur du finner ditt eget uttryck. Att förmedla ett budskap som gör bestående intryck är en konst och förutsättning i ett gott ledarskap.

Beteendestilsanalys

Vi är certifierade att använda verktyget How & Why® som både ger information om vem du är och dina drivkrafter.

Beteendestilsanalys används för att lära sig mer om, förutsäga, förstå och beskriva mänskligt beteende. Det är ett instrument som beskriver hur människor sannolikt kommer att bete sig när de interagerar med sin omgivning. Våra rapporter ger ökad självinsikt, underlättar kommunikationen och utvecklar både dig själv och arbetsplatsen.

Nyfiken på Talkabout

Kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan.
Namn Telefonnummer E-post Meddelande Skicka in

Kontakt

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Vi är inte längre bort än ett samtal. Talkabout drivs av Susanne och Frida utifrån deras respektive företag:
 • Brannebo Consulting AB, Ottarpsv. 80, 261 92 Härslöv, tel: +46 731 50 79 07,
  Org.nr: 556859-4708, Bankgiro: 777-2049

 • FT Citron AB, Sankt Petri Kyrkog. 11, 222 21 Lund, tel: +46 761 44 33 81, Org.nr: 559380-9220, Bankgiro: 5878-2491

Winstrupsgatan 10, 222 21 LUND

Susanne: +46 73 150 79 07 
Frida: +46 761 44 33 81

susanne@talkabout.info
frida@talkabout.info

Måndag-fredag: 9:00-17:00